Projekt „SPORT 4 ALL” realizowany w ramach programu Erasmus+ Sport Celem projektu jest integracja społeczna i zapobieganie wykluczeniu społecznemu przez sport wśród młodzieży w wieku 13-25. Realizacja tego celu nastąpi poprzez stworzenie innowacyjnego programu edukacyjnego zwierającego najlepsze praktyki w tym zakresie.

W projekcie zaangażowanych jest 5 partnerskich organizacji:

 • - Polska (Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne)
 • - Rumunia (ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV EXPERIENTAMULTISPORT)
 • - Cypr (Athlitiki Enosi Lemesou AEL)
 • - Turcja (Nilufer Municipality)
 • - Serbia (University of Belgrad)

Szczegółowe cele projektu to:

 • - rozwijanie wiedzy o sporcie
 • - ograniczenie barier w uprawianiu sportu
 • - zachęcanie do działań promujących sport na poziomie lokalnym
 • - ustanowienie dialogu międzykulturowego między uczestnikami i organizacjami
 • - opracowanie innowacyjnego programu sportowego.

W ramach projektu:

 • - zaplanowano 2 spotkania robocze w Polsce
 • - konferencje poświęconą rezultatom projektu na Cyprze
 • - stworzenie i rozpowszechnianie innowacyjnego programu edukacyjnego
 • - fazę testowania programu w szkołach i klubach sportowych w krajach partnerskich

Accessibility