Το έργο Sport 4 All διεξάγεται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ Sport. Ο στόχος του έργου είναι η κοινωνική ενσωμάτωση και o αγώνας κατά του κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από των αθλητισμό σε νέους ηλικίας 13-25. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσα από την ανάπτυξη ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο αποτελείται από τις καλύτερες πρακτικές στον τομέα της κοινωνικής ενσωμάτωσης νέων ατόμων.

5 οργανισμοί από 5 διαφορετικές χώρες συμμετέχουν στο έργο:

 • - Πολωνία (Kashubian Sport and Cultural Association)
 • - Ρουμανία (Asociatia Clubul Sportiv Experientamultisport)
 • - Κύπρος (Αθλητική Ένωση Λεμεσού ΑΕΛ)
 • - Τουρκία (Nilufer Municipality)
 • - Σερβία (University of Belgrad)

Οι στόχοι του έργου είναι:

 • - Η ανάπτυξη της γνώσης γύρω από τον αθλητισμό
 • - Περιορισμός των φραγμών γύρω από την άσκηση αθλημάτων
 • - Ενθάρρυνση δράσεων που προωθούν τον αθλητισμό σε τοπικό επίπεδο
 • - Πολυπολιτισμικός διάλογος μεταξύ συμμετεχόντων και οργανισμών
 • - Ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού αθλητικού προγράμματος .

IΤο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • - Δύο συναντήσεις στην Πολωνία
 • - Ένα συνέδριο στην Κύπρο για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου
 • - Ανάπτυξη και διάδοση ενός πρωτοποριακού εκπαιδευτικού προγράμματος
 • - Δοκιμαστική φάση του προγράμματος στα σχολεία και σε αθλητικά σωματεία στις χώρες εταίρους

Accessibility