Projekt "Lepszy start w Zachodniopomorskim" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia wśród osób młodych od 15 do 29 roku życia, niezarejestrowane w urzędach pracy w tym bierne zawodowo, które nie figurują w publicznych rejestrach, należące do grupy NEET i zamieszkujące na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1, poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 30 osób (18K, 12M) od ich przystąpienia do udziału w projekcie do marca 2018r. 

Grupą docelową będzie 30 młodych osób (18K, 12M) w wieku 15-29 lat. bierne zawodowo, które nie figurują w publicznych rejestrach, niezarejestrowane w urzędach pracy, należące do grupy NEET i zamieszkujące obszary wiejskie na obszarze woj. zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisu Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. Udział w projekcie będzie otwarty, będą mogły wziąć w nim udział również osoby z niepełnosprawnościami.

 

Główne rezultaty projektu: 

- zwiększenie motywacji uczestników do powrotu na rynek pracy;

- określenie Indywidualnego Planu Działania w oparciu o posiadanie predyspozycje;

- dostarczenie pożądanych kwalifikacji zawodowych Uczestnikom Projektu;

- zapewnienie staży dla uczestników projektu ( zgodnych z Europejskimi i Polskimi Ramami Jakości Staży i Praktyk).

Zadania projektu:

1. Warsztaty, zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym - zaj. indywidualne 4h/os., warsztaty grupowe: 3 grupy po 10 os.- cykl 8 spotkań łącznie 40h.

2. Przeprowadzanie szkoleń zawodowych połączonych z modułami językowymi

  • spawacz metodą MIG/MAG (do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, j. norweski)
  • operator wózków jezdniowych podnośnikowych (do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, j. norweski)
  • grafika komputerowa (j. angielski)
  • logistyk/ spedytor (j. angielski)

3. Pośrednictwo zawodowe oraz staże zawodowe - 6h pośrednictwa oraz 4 miesiące stażu 

 

Pliki do pobrania:

Regulamin Projektu

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu 

 

 

Copyright © Biuro Projektów Europejskich, wykonanie: strony www