Protokół z wyboru oferty 01/2018 

Projekt "Powrót do pracy. Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu człuchowskiego, kościerskiego i wejherowskiego" 

Zapytanie ofertowe nr 01/2016

Zapytanie ofertowe nr 02/2016

Zapytanie ofertowe nr 03/2016

Zapytanie ofertowe nr 04/2016

Zapytanie ofertowe nr 05/2016

Zapytanie ofertowe nr 06/2016

Zapytanie ofertowe nr 07/2016

Protokół z wybory oferty_1

Protokół z wyboru oferty_2

Protokół z wyboru oferty_3

Protokół z wyboru oferty_4

Protokół z wyboru oferty_5

Protokół z wyboru oferty_6

Protokół z wyboru oferty_7

Zapytanie ofertowe nr 01/2017 - Szkolenie zaw. pracownik biurowy 

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 - Szkolenie z podstaw księgowości

Zapytanie ofertowe nr 3/2017 - Szkolenie dla spawaczy

Protokół z wyboru oferty-szkolenie zaw. pracownik biurowy

Protokół wyboru oferty mała księgowość 

Protokół wyboru oferty-szkolenie spawacz

Zapytanie ofertowe na pośrednika pracy

Zapytanie ofertowe wynajem sali pośrednictwo pracy

Protokół z wyboru oferty- pośrednictwo pracy 

Zapytanie ofertowe- szkolenie sprzedaż z obsługą klienta

Protokół odbioru sprzedaż z obsługą klienta

Zapytanie ofertowe- szkolenie operatorów wózków widłowych z językiem angielskim

Unieważnienie zapytanie ofertowego szkolenie  operatorów wózków widłowych z językiem angielskim

Zapytanie ofertowe - szkolenie Pracownik biurowy

Zapytanie ofertowe Magazynier z obsługą wózka widłowego

Protokół wyboru oferty na szkolenie Magazyniera z obsługą wózka widłowego

 

Projekt "Lepszy Start II"

Zapytanie ofertowe nr 01/2017/LSII

Zapytanie ofertowe nr 02/2017/LSII

Zapytanie ofertowe nr 03/2017/LSII

Zapytanie ofertowe nr 04/2017/LSII

Protokół z wyboru oferty 01/2017/LSII

Protokół z wyboru oferty 02/2017/LSII

Protokół z wyboru oferty 03/2017/LSII

Protokół z wyboru oferty 04/2017/LSII

Zapytanie ofertowe nr 05/2017/LSII

Zapytanie ofertowe nr 06/2017/LSII

Zapytanie ofertowe nr 07/2017/LSII

Protokół z wyboru oferty 05/2017/LSII

Protokół z wyboru oferty 06/2017/LSII

Protokół z wyboru oferty 07/2017/LSII

Zapytanie ofertowe nr 08/2017/LSII

Protokół z wyboru oferty nr 08/2017/LSII 

Zapytanie ofertowe 09/2017/LSII

Protokół z wyboru oferty nr 09/2017/LSII

Zapytanie ofertowe 10/2017/LSII

Zapytanie ofertowe 11/2017/LSII

Zapytanie ofertowe 12/2017/LSII

Zapytanie ofertowe 13/2017/LSII

Zapytanie ofertowe14/2017/LSII

Zapytanie ofertowe 15/2017/LSII

Protokół z wyboru oferty nr 12/2017/LSII

 Protokół z wyboru oferty nr 13/2017/LSII

 Protokół z wyboru oferty nr 14/2017/LSII

Protokół z wyboru oferty nr 15/2017/LSII

 

 

 

Projekt "Szansa na lepszą przyszłość II"

 

Zapytanie ofertowe 1/2018 - indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym

Zapytanie ofertowe 2/2018 - poradnictwo psychologiczne

Zapytanie ofertowe 5/2018 - indywidualne pośrednictwo pracy

 

Projekt "Lepszy start w Zachodniopomorskim"

Zapytanie ofertowe nr 01/2017/LSZ - indywidualne doradztwo zawodowe 

Zapytanie ofertowe nr 01/2017/LSZ - indywidualne doradztwo zawodowe - korekta

Protokół z wyboru oferty- indywidualne doradztwo zawodowe

Zapytanie ofertowe nr 02/2017/LSZ - grupowe doradztwo zawodowe 

Protokół z wyboru oferty- grupowe doradztwo zawodowe

Zapytanie ofertowe nr 04/2017/LSZ- szkolenie zawodowe wózki jezdniowe podnośnikowe 

Protokół wyboru -operator wózków jezdniowych podnośnikowych

Zapytanie ofertowe 01/2018/LSZ - szkolenie Logistyk z ECDL i j. angielskim 

Protokół wyboru - logistyk ECDL z językiem angielskim

Zapytanie ofertowe nr 01/2018/DI/LSZ-indywidualne doradztwo zawodowe

Protokół z wyboru oferty- indywidualne doradztwo zawodowe

Zapytanie ofertowe nr 02/2018/DG/LSZ-grupowe doradztwo zawodowe

Protokół z wyboru oferty- grupowe doradztwo zawodowe

 

Projekt" Kariera zaczyna się po 30!"

Zapytanie ofertowe nr 1 -Indywidualne zajęcia z psychologiem

Zapytanie ofertowe nr 2-Indywidualne doradztwo zawodowe

Zapytanie ofertowe nr 3- grupowe doradztwo zawodowe

Zapytanie ofertowe nr 4 -zajęcia motywacyjne z psychologiem

Zapytanie ofertowe nr 5 - pośrednictwo pracy

Unieważnienie zapytania ofertowego na indywidualne zajęcia z psychologiem

Unieważnienie zapytania ofertowego doradztwo indywidualne

Unieważnienie zapytanie ofertowego warsztaty motywacyjne

Unieważnienie zapytania ofertowego pośrednictwo pracy

Unieważnienie zapytania ofertowego warsztaty adaptacyjne

Zapytanie ofertowe indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe

Protokół wyboru oferty - indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe 

Zapytanie ofertowe - szkolenie pracownik biurowy 

Protokół z wyboru - pracownik biurowy

Protokół z wyboru oferty - przeprowadzenie szkolenia zawodowego na stanowisko pracownik biurowy

 

 Projekt "Rozwiń skrzydła!"

Zapytanie ofertowe nr 1 - przygotowanie IPD i doradztwo zawodowe

Protokół wyboru oferty nr 1 - przygotowanie IPD i doradztwo zawodowe

 

 

Projekt "Recepta na Zwolnienie"

Zapytanie ofertowe - Analiza potrzeb i przygotowanie IPD

Zapytanie ofertowe - Poradnictwo psychologiczne 

Protokół wyboru oferty - Analiza potrzeb i przygotowanie IPD

Protokół wyboru oferty - Poradnictwo psychologiczne

Zapytanie ofertowe - doradztwo indywidualne i szkolenie -ścieżka dotacyjna

Protokół wyboru oferty - Doradztwo i szkolenie - ścieżka dotacyjna

 

Projekt "Lepsza Przyszłość"

Zapytanie ofertowe - doradca zawodowy

Zapytanie ofertowe- psycholog

Zapytanie ofertowe - pośrednictwo pracy

Zapytanie ofertowe - szkolenie "pracownik administracyjno-księgowy"

Zapytanie ofertowe - szkolenie "pracownik do spraw rachunkowości i księgowości"

Zapytanie ofertowe - szkolenie "opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej"

 

Copyright © Biuro Projektów Europejskich, wykonanie: strony www