BIURO PROJEKTÓW EUROPEJSKICHLepszy start do kariery

Projekt „Lepszy start do kariery” jest projektem rozszerzonym do projektu standardowego „Kariera zaczyna się po trzydziestce!”, którego celem jest aktywizacja zawodowa i zwiększone zatrudnienie osób bezrobotnych, należących do grupy docelowej z powiatów znajdujących się w obszarze realizacji projektu.

Projekt grantowy ma na celu rozwiązanie problemów, jakimi są: komunikacja z uczestnikami projektów standardowych, pozyskiwanie miejsc stażowych dla uczestników u pracodawców, którzy wyrażają chęć zatrudnienia stażystów oraz poszukiwania pracy odpowiadającej potrzebom uczestnika i wymogom rynku pracy.

Ostateczni odbiorcy projektu grantowego pochodzą z powiatów, w których występuje największe bezrobocie w województwie pomorskim. Uczestnicy zamieszkują zwykle tereny wiejskie (oddalone od dużych ośrodków miejskich), w których trudniej znaleźć pracę. Osoby należące do grupy docelowej często nie mają łatwego dostępu do uczestnictwa w kursach, szkoleniach podnoszących ich kompetencje i kwalifikacje.

Aby zniwelować powyższe problemy w ramach projektu grantowego Beneficjent wraz z Partnerem z Hiszpanii planują zaangażować do współpracy Lokalne Grupy Działania z obszarów objętych projektem. LGD bardzo dobrze znają lokalny rynek pracy, a wśród swoich członków posiadają wielu ekspertów z dziedziny przedsiębiorczości i specjalistów z branż, którzy przyczynią się do wypracowania materiałów z zakresu tzw. „ABC przedsiębiorczości”, skierowanych konkretnie do osób z terenów wiejskich z woj. pom. Dzięki dodatkowym materiałom dla uczestników projektu oraz przeprowadzenie dla nich konsultacji z ekspertem w zakresie możliwości otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie/rozwinięcie działalności będą oni lepiej przygotowani do samozatrudnienia. W szczególności będzie to dużym wsparciem dla osób mieszkających daleko od ośrodków miejskich, gdzie nie ma wielu pracodawców. Uczestnicy będą mogli skorzystać (przy wsparciu koordynatora, doradcy i pośrednika pracy) z bazy lokalnych pracodawców, którzy faktycznie szukają pracowników lub stażystów i mają zamiar zatrudnić ich na stałe. Udział ekspertów z danej branży będzie polegał na wsparciu uczestnika w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej i przedstawieniu uczestnikowi stanowiska pracy i środowiska pracy w konkretnej firmie. Dzięki temu możliwe będzie lepsze określenie oczekiwań i predyspozycji uczestników projektu standardowego.

lepszy start

BIURO PROJEKTÓW EUROPEJSKICH LEPSZY START DO KARIERY

Projekt „Lepszy start do kariery” jest projektem rozszerzonym do projektu standardowego „Kariera zaczyna się po trzydziestce!”, którego celem jest aktywizacja zawodowa i zwiększone zatrudnienie osób bezrobotnych, należących do grupy docelowej z powiatów znajdujących się w obszarze realizacji projektu.

 

 • BAZA Baza Przedsiębiorców

  Zapraszamy do skorzystania z naszej bazy przedsiębiorców.

 • PDF Źródła finansowania

  Wskazujemy źródła finansowania dla działalności gospodarczej.

 • PDF Materiały szkoleniowe

  - do zajęć z doradcą zawodowym
  - z przedsiębiorczości

 • PDF Nowe rozwiązanie

  Sprawdź nowe rozwiązania.

Oferujemy

 • Bogata baza przedsiębiorców
 • Źródła finansowania dla biznesu
 • Materiały szkoleniowe
 • Nowoczesne rozwiązania