Celem projektu jest podniesienie kompetencji społeczno-zawodowej 72 (44K,28M) osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, charakteryzujących się co najmniej jedną z cech osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w powiecie chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, wągrowieckim, złotowskim, kolskim województwa wielkopolskiego, dzięki realizacji programu aktywnej integracji zawierającego usługi o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym w terminie 01.09.2021-30.11.2022r.

 

 

Efektem realizacji projektu będzie aktywizacja społeczna oraz zawodowa osób wykluczonych społecznie z grupy docelowej projektu, zwiększenie ich motywacji do powrotu na rynek pracy, podwyższenie bądź nabycie kwalifikacji zawodowych a także zdobycie doświadczenia zawodowego. Założono, że realizacja projektu bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych zamieszkałych na obszarze województwa wielkopolskiego. Udział w projekcie da ludziom możliwość osiągnięcia zróżnicowanych korzyści takich jak zdobycie doświadczenia zawodowego a także nabycie kompetencji miękkich takich jak umiejętność organizacji pracy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, samodzielność, pewność siebie czy efektywna komunikacja.

Wartość projektu:  713 675,45 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 606 624,13 zł 

 

Zadania przewidziane w ramach projektu:

- indywidualne spotkania z pracownikiem pomocy społecznej 

- indywidualne spotkania z doradcą zawodowym 

- indywidulane oraz grupowe poradnictwo zawodowe 

- indywidualne spotkania z psychologiem 

- szkolenia zawodowe 

- staże zawodowe dla 20 osób

 

 

Rekrutacja uczestników trwa w sposób ciągły do momentu wyczerpania miejsc. 

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, pocztową oraz osobistą w Biurze Projektu.

W celu uzyskania dokładnych informacji na temat projektu oraz rekrutacji zapraszamy do kontaktu:

Adrianna Juszczuk: 536 820 618,   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Biuro Projektu:

ul. ul. Jedwabnicza 4, 62-700 Turek , pon- pt 8:00-15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty 

 

Załączniki 

Regulamin 

Formularz zgłoszeniowy 

Umowa uczestnictwa 

Wnioski o zwrot kosztów dojazdu 

 

Copyright © Biuro Projektów Europejskich, wykonanie: strony www