Projekt „Lepszy start do kariery” jest projektem rozszerzonym do projektu standardowego „Kariera zaczyna się po trzydziestce!”, którego celem jest aktywizacja zawodowa i zwiększone zatrudnienie osób bezrobotnych, należących do grupy docelowej z powiatów znajdujących się w obszarze realizacji projektu.

Projekt grantowy ma na celu rozwiązanie problemów, jakimi są: komunikacja z uczestnikami projektów standardowych, pozyskiwanie miejsc stażowych dla uczestników u pracodawców, którzy wyrażają chęć zatrudnienia stażystów oraz poszukiwania pracy odpowiadającej potrzebom uczestnika i wymogom rynku pracy.

Ostateczni odbiorcy projektu grantowego pochodzą z powiatów, w których występuje największe bezrobocie w województwie pomorskim. Uczestnicy zamieszkują zwykle tereny wiejskie (oddalone od dużych ośrodków miejskich), w których trudniej znaleźć pracę. Osoby należące do grupy docelowej często nie mają łatwego dostępu do uczestnictwa w kursach, szkoleniach podnoszących ich kompetencje i kwalifikacje.

Aby zniwelować powyższe problemy w ramach projektu grantowego Beneficjent wraz z Partnerem z Hiszpanii planują zaangażować do współpracy Lokalne Grupy Działania z obszarów objętych projektem. LGD bardzo dobrze znają lokalny rynek pracy, a wśród swoich członków posiadają wielu ekspertów z dziedziny przedsiębiorczości i specjalistów z branż, którzy przyczynią się do wypracowania materiałów z zakresu tzw. „ABC przedsiębiorczości”, skierowanych konkretnie do osób z terenów wiejskich z woj. pom. Dzięki dodatkowym materiałom dla uczestników projektu oraz przeprowadzenie dla nich konsultacji z ekspertem w zakresie możliwości otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie/rozwinięcie działalności będą oni lepiej przygotowani do samozatrudnienia. W szczególności będzie to dużym wsparciem dla osób mieszkających daleko od ośrodków miejskich, gdzie nie ma wielu pracodawców. Uczestnicy będą mogli skorzystać (przy wsparciu koordynatora, doradcy i pośrednika pracy) z bazy lokalnych pracodawców, którzy faktycznie szukają pracowników lub stażystów i mają zamiar zatrudnić ich na stałe. Udział ekspertów z danej branży będzie polegał na wsparciu uczestnika w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej i przedstawieniu uczestnikowi stanowiska pracy i środowiska pracy w konkretnej firmie. Dzięki temu możliwe będzie lepsze określenie oczekiwań i predyspozycji uczestników projektu standardowego.

Projekt polega przede wszystkim na:

- wypracowaniu metod i narzędzi współpracy między BPE a LGD i LGR w zakresie rekrutacji uczestników

- stworzeniu platformy wsparcia dla uczestników projektu i osób realizujących projekt standardowy, poprzez którą usprawniona zostanie komunikacja, oraz na której udostępnione będą dodatkowe materiały dla uczestników projektu. Platforma będzie wsparciem w procesie rekrutacji do pracy oraz w zakładaniu działalności gospodarczej.

Materialną formą proponowanego rozwiązania będą:

 - platforma internetowa,

- publikacja będąca opisem nowego rozwiązania w tym instrukcji użytkownika wraz z opisem postępowania i możliwości wykorzystania platformy dla różnego rodzaju użytkowników – dla doradców, dla przedsiębiorców/ pracodawców (w tym członków LGD’ów).

Wartość projektu: 99 810,00 zł.

Link do platformy internetowej: www.bpe.biz.pl/lsk

Copyright © Biuro Projektów Europejskich, wykonanie: strony www