Aktualności

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE:

„Job shadowing -nowe doświadczenia, nowe kompetencje”

 

1.Warsztaty dualnego kształcenia 1 grupa:

Data: 14-15.02.2020r.

Godzina: 10.00-16.00

Miejsce: al. Piłsudskiego 46, Gdynia

 

2.Warsztaty dualnego kształcenia 2 grupa:

Data: 28-29.02.2020r.

Godzina: 10.00-16.00

Miejsce: Grójecka 1/3, Warszawa

 

3. Szkolenie dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Data: 04-12.06.2020r.

Szkolenie on-line realizowane przez Centrum Kształcenia Prymus

 

4. Warsztaty dualnego kształcenia 3 grupa:

Data: 06-07.08.2021r.

Godzina: 10.00-16.00

Miejsce: Nowa 8, 84-123 Rekowo Górne

 

5. Job shadowing 1 grupa

Data: 15-21.08.2021r.

Firmy:

  • ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH (Eisenhüttenstadt, Niemcy)

  • QualifizierungsCENTRUM der Wirtschaft GmbH Eisenhüttenstadt(Eisenhüttenstadt, Niemcy)

  • SLE Stahl-Logistik Eisenhüttenstadt GmbH & Co. KG (Eisenhüttenstadt, Niemcy)

  • Landhaushotel "Prinz Albrecht" (Eisenhüttenstadt, Niemcy)

 

6. Job shadowing 2 grupa

Data: 19-25.09.2021r.

Firmy:

  • ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH (Eisenhüttenstadt, Niemcy)

  • QualifizierungsCENTRUM der Wirtschaft GmbH Eisenhüttenstadt(Eisenhüttenstadt, Niemcy)

  • SLE Stahl-Logistik Eisenhüttenstadt GmbH & Co. KG (Eisenhüttenstadt, Niemcy)

  • Landhaushotel "Prinz Albrecht" (Eisenhüttenstadt, Niemcy)

 

Rozpoczęto realizację Projektu „30+ na start (III)”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

Wsparcie realizowane będzie poprzez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz w zakresie poprawy sytuacji zawodowej osób pracujących. Realizowane działania umożliwią zdobycie nowych umiejętności oraz podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu, jak również poprawę sytuacji zawodowej na rynku pracy osób pracujących na umowach krótkoterminowych lub cywilnoprawnych, czy ubogich pracujących.

Dowiedz się więcej → Projekt "30 + na start (III)"

 

Copyright © Biuro Projektów Europejskich, wykonanie: strony www