Aktualności

Harmonogram

 

ŻELICHOWO

 

Prawnik – K.W. 

adres: Sala Wiejska, Żelichowo, 64-761 Krzyż Wlkp.

22.07.2022 08:00 – 20:30

23.07.2022 08:00 – 12:30

24.07.2022 08:00 – 19:00

26.07.2022 8:00- 15:30 - zajęcia grupowe 

 

Psycholog – P.Sz.

adres: Sala Wiejska, Żelichowo, 64-761 Krzyż Wlkp.

13.07.2022 15:00 – 21:00

14.07.2022 15:00 – 21:00

15.07.2022 15:00 – 21:00

16.07.2022 08:00 – 17:30  

 

Doradca zawodowy – A.P.

adres: Sala Wiejska, Żelichowo, 64-761 Krzyż Wlkp.

09.07.2022 8:00 – 18:30

10.07.2022 8:00 – 18:30

11.07.2022 8:00 – 18:30

 

Doradca zawodowy – A.R.

adres: Sala Wiejska, Żelichowo, 64-761 Krzyż Wlkp.

09.07.2022 14:00 – 20:00

10.07.2022 8:00 – 16:30

11.07.2022 14:00 – 18:00

13.07.2022 8:00 – 12:00

 

Pracownik socjalny  – A.P.

adres: Sala Wiejska, Żelichowo, 64-761 Krzyż Wlkp.

03.06.2022 10:00 – 20:30

04.06.2022 8:00 – 20:30

05.06.2022 8:00 – 20:30

12.06.2022 8:00 – 20:30

13.06.2022 8:00 – 20:30

01.07.2022 18:00 – 20:00

02.07.2022 18:00 – 20:00

03.07.2022 18:00 – 20:00

CHODZIEŻ

 

Psycholog - P.Sz. 

adres: Chodzież 64-800, ul. Rynek 3 –Pokój nr 19

15.05.2022 8:00-18:30 

16.05.2022 8:00-18:30

 

Psycholog - R.O. 

adres: 64-800 Chodzież,  ul. Reymonta 12

13.05.2022 15:30- 20:00

14.05.2022 8:00- 20.30

15.05.2022 8:00-19:00 

 

Psycholog – D.P. 

adres: Chodzież 64-800, ul. Rynek 3 –Pokój nr 19 

23.05.2022 15:00 – 16:30

24.05.2022 8:00 – 9:30

 

Prawnik – K.W. 

adres: Chodzież 64-800, ul. Rynek 3 –Pokój nr 19 

20.05.2022 8:00 – 18:30

22.05.2022 8:00 – 18:30

24.05.2022 18:30 – 20:00

25.05.2022 8:00 – 9:30

 

Prawnik – zajęcia grupowe – K.W. 

adres: Chodzież 64-800, ul. Rynek 3 –Pokój nr 19 

26.05.2022 8:00 – 15:30

 

Doradca zawodowy  – A.P.

adres: Chodzież 64-800, ul. Rynek 3 –Pokój nr 19 

12.05.2022 8:00-16:00

13.05.2022 8:00-16:00

13.05.2022 8:00-16:00

14.05.2022 8:00 – 16:00

 

Doradca zawodowy  –  A.R. 

adres: Chodzież 64-800, ul. Rynek 3 –Pokój nr 20 

12.05.2022 8:00-14:00

13.05.2022 8:00-14:00

14.05.2022 8:00 – 14:00

20.05.2022 10:00 – 12:00

21.05.2022 16:00 – 18:00

22.05.2022 16:00 – 18:00

 

Doradztwo zawodowe - W.N 

adres: ul. Czechowskiego 6c, 64-800 Chodzież 

02.05.2022 8:00-20:30 

08.05.2022  8:00-20:30

09.05.2022  8:00-20:30

10.05.2022 16:15-20:15

11.05.2022 16:15-20:15

12.05.2022  8:00-18:30

 

Pracownik socjalny – K.Ł. 

adres: Chodzież 64-800, ul. Ks. Dr. T. Malepszego 12

19.04.2022  15:40-19:40 

20.04.2022 15:40-19:40

21.04.2022 15:40-19:40

22.04.2022 15:40-19:40

23.04.2022 18:00-20:00

25.04.2022 15:40-19:40

26.04.2022 15:40-19:40

27.04.2022 15:40-19:40

28.04.2022 15:40-19:40

29.04.2022 15:40-19:40

30.04.2022 8:00-14:00

 

Pracownik socjalny – A.P.

adres: Chodzież 64-800, ul. Rynek 3 –Pokój nr 19

21.04.2022 08:00- 12:00  

22.04.2022 08:00- 12:00  

25.04.2022 08:00- 18:00 

26.04.2022 10:00- 16:00

27.04.2022 10:00-18:00

28.04.2022 8:00-14:00

29.04.2022 8:00-10:00

30.04.2022 8:00-10:00

04.05.2022 8:00-10:00

20.05.2022 8:00 – 10:00

21.05.2022 14:00 – 16:00

22.05.2022 14:00 – 16:00

 

Szkolenie zawodowe – Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych 

adres: ul. Czechowskiego 6c, 64-800 Chodzież 

25.05.2022 8:00 – 14:15

26.05.2022 16:30 – 21:15

27.05.2022 16:30 – 21:15

30.05.2022 8:00 – 16:00

31.05.2022 8:00 – 16:00

01.06.2022 16:30 – 21:15

02.06.2022 16:30 – 21:15

03.06.2022 16:30 – 21:15

05.06.2022 8:00 – 16:30

06.06.2022 16:30 – 21:15

07.06.2022 16:30 – 21:15

 

Szkolenie zawodowe – Pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych z uprawnieniami do 1 KV 

adres: Chodzież 64-800, ul. Rynek 3

06.06 – 15.06.2022 8:00 – 16:45

 

 

JASTROWIE

 

Szkolenie  zawodowe - Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera

adres: ul. Kilińszczaków 7/1 Jastrowie 

3.01 -13.01.2022 08:00- 16:45  

 

Poradnictwo prawne - K.W.

adres: ul. Kilińszczaków 7/1 Jastrowie

8.12.2021 08:00- 20:30  

9.12.2021 08:00- 20:30  

10.12.2021 08:00- 20:30  

11.12.2021 08:00- 15:30  - zajęcia grupowe 

 

Poradnictwo psychologiczne – P.Sz.

adres: ul. Kilińszczaków 7/1 Jastrowie

6.12.2021 08:00- 20:30  

8.12.2021 08:00- 20:30  

9.12.2021 08:00- 20:30  

 

Doradztwo zawodowe – A.P.

adres: ul. Kilińszczaków 7/1 Jastrowie

28.11.2021 08:00- 20:30  

01.12.2021 08:00- 20:30 

02.12.2021 08:00- 20:30   

03.12.2021 08:00- 16:30   

 

Pracownik socjalny – A.G.

adres: ul. Poznańska 35, 64-915 Jastrowie, sala nr 8

15.11.2021 14:00- 20:00  

16.11.2021 14:00- 20:00  

17.11.2021 14:00- 20:00  

18.11.2021 14:00- 20:00  

19.11.2021 14:00- 20:00  

20.11.2021 08:00- 14:00  

 

Pracownik socjalny – M.C.

adres: ul. Poznańska 35, 64-915 Jastrowie, sala nr 11

15.11.2021 14:00- 20:00  

16.11.2021 14:00- 20:00  

17.11.2021 14:00- 20:00  

18.11.2021 14:00- 20:00  

19.11.2021 14:00- 20:00  

20.11.2021 08:00- 14:00  

 

 

 

 

Rozpoczęto realizację Projektu „30+ na start (III)”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

Wsparcie realizowane będzie poprzez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz w zakresie poprawy sytuacji zawodowej osób pracujących. Realizowane działania umożliwią zdobycie nowych umiejętności oraz podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu, jak również poprawę sytuacji zawodowej na rynku pracy osób pracujących na umowach krótkoterminowych lub cywilnoprawnych, czy ubogich pracujących.

Dowiedz się więcej → Projekt "30 + na start (III)"

 

Copyright © Biuro Projektów Europejskich, wykonanie: strony www