Aktualności

Harmonogram

 

 

Szkolenie  zawodowe - Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera

adres: ul. Kilińszczaków 7/1 Jastrowie 

3.01 -13.01.2022 08:00- 16:45  

 

Poradnictwo prawne - Krzysztof Wróblewski

adres: ul. Kilińszczaków 7/1 Jastrowie

8.12.2021 08:00- 20:30  

9.12.2021 08:00- 20:30  

10.12.2021 08:00- 20:30  

11.12.2021 08:00- 15:30  - zajęcia grupowe 

 

Poradnictwo psychologiczne – Paweł Szałek

adres: ul. Kilińszczaków 7/1 Jastrowie

6.12.2021 08:00- 20:30  

8.12.2021 08:00- 20:30  

9.12.2021 08:00- 20:30  

 

Doradztwo zawodowe – Aleksandra Piechowiak

adres: ul. Kilińszczaków 7/1 Jastrowie

28.11.2021 08:00- 20:30  

01.12.2021 08:00- 20:30 

02.12.2021 08:00- 20:30   

03.12.2021 08:00- 16:30   

 

 

Pracownik socjalny – Agnieszka Ginda 

adres: ul. Poznańska 35, 64-915 Jastrowie, sala nr 8

15.11.2021 14:00- 20:00  

16.11.2021 14:00- 20:00  

17.11.2021 14:00- 20:00  

18.11.2021 14:00- 20:00  

19.11.2021 14:00- 20:00  

20.11.2021 08:00- 14:00  

 

Pracownik socjalny – Magdalena Cebieniak

adres: ul. Poznańska 35, 64-915 Jastrowie, sala nr 11

15.11.2021 14:00- 20:00  

16.11.2021 14:00- 20:00  

17.11.2021 14:00- 20:00  

18.11.2021 14:00- 20:00  

19.11.2021 14:00- 20:00  

20.11.2021 08:00- 14:00  

 

 

 

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE:

„Job shadowing -nowe doświadczenia, nowe kompetencje”

 

1.Warsztaty dualnego kształcenia 1 grupa:

Data: 14-15.02.2020r.

Godzina: 10.00-16.00

Miejsce: al. Piłsudskiego 46, Gdynia

 

2.Warsztaty dualnego kształcenia 2 grupa:

Data: 28-29.02.2020r.

Godzina: 10.00-16.00

Miejsce: Grójecka 1/3, Warszawa

 

3. Szkolenie dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Data: 04-12.06.2020r.

Szkolenie on-line realizowane przez Centrum Kształcenia Prymus

 

4. Warsztaty dualnego kształcenia 3 grupa:

Data: 06-07.08.2021r.

Godzina: 10.00-16.00

Miejsce: Nowa 8, 84-123 Rekowo Górne

 

5. Job shadowing 1 grupa

Data: 15-21.08.2021r.

Godzina: 09.00-17.00

Firmy:

  • ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH (15890, Werkstraße 1, 15890 Eisenhüttenstadt, Niemcy)

  • SLE Stahl-Logistik Eisenhüttenstadt GmbH & Co. KG (Werkstraße 6, 15890 Eisenhüttenstadt, Niemcy)

  • Hotel Esplanade (Seestraße 49, 15526 Bad Saarow, Niemcy)

 

6. Job shadowing 2 grupa

Data: 19-25.09.2021r.

Godzina: 09.00-17.00

Firmy:

  • ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH (15890, Werkstraße 1, 15890 Eisenhüttenstadt, Niemcy)

  • SLE Stahl-Logistik Eisenhüttenstadt GmbH & Co. KG (Werkstraße 6, 15890 Eisenhüttenstadt, Niemcy)

  • Hotel Esplanade (Seestraße 49, 15526 Bad Saarow, Niemcy)

 

7. Warsztaty dualnego kształcenia 4 grupa:

Data: 28-29.10.2021r.

Godzina: 10.00-16.00

Miejsce: ul. Mikołaja Reja 19/5, 81-441 Gdynia

 

8.

Job shadowing 2 grupa

Data: 14-20.11.2021r.

Godzina: 09.00-17.00

Firmy:

  • ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH (15890, Werkstraße 1, 15890 Eisenhüttenstadt, Niemcy)

  • SLE Stahl-Logistik Eisenhüttenstadt GmbH & Co. KG (Werkstraße 6, 15890 Eisenhüttenstadt, Niemcy)

  • Hotel Esplanade (Seestraße 49, 15526 Bad Saarow, Niemcy)

 

Rozpoczęto realizację Projektu „30+ na start (III)”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

Wsparcie realizowane będzie poprzez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz w zakresie poprawy sytuacji zawodowej osób pracujących. Realizowane działania umożliwią zdobycie nowych umiejętności oraz podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu, jak również poprawę sytuacji zawodowej na rynku pracy osób pracujących na umowach krótkoterminowych lub cywilnoprawnych, czy ubogich pracujących.

Dowiedz się więcej → Projekt "30 + na start (III)"

 

Copyright © Biuro Projektów Europejskich, wykonanie: strony www