Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia dla 60 osób młodych (36K,24M) w wieku 18-29 lat z obszaru województwa pomorskiego, należących do grup:

-biernych zawodowo,

-bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, niezarejestrowanych w urzędach pracy,

-osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

-ubodzy pracujący,

-osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywil.-prawnych  

poprzez przekwalifikowanie,uzyskanie doświadczenia zawodowego oraz podjęcie zatrudnienia w okresie 01.2020 -03.2021 r.

 

AKTUALIZACJA 26.11.2020

Proces rekrutacji kolejnej grupy uczestników planowany jest na styczeń 2021, z możliwością przesunięcia na termin późniejszy. 

 

Efektem realizacji projektu będzie aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej projektu, zwiększenie ich motywacji do powrotu na rynek pracy, podwyższenie bądź nabycie kwalifikacji zawodowych a także zdobycie doświadczenia zawodowego. Założono, że realizacja projektu bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych w wieku 18-29 lat zamieszkałych na obszarze województwa pomorskiego. Udział w projekcie da młodym ludziom możliwość osiągnięcia zróżnicowanych korzyści takich jak zdobycie doświadczenia zawodowego a także nabycie kompetencji miękkich takich jak umiejętność organizacji pracy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, samodzielność, pewność siebie czy efektywna komunikacja.

Wartość projektu:  929 528,15 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 783 406, 32 zł 

 

Zadania przewidziane w ramach projektu:

- indywidualne spotkania z doradcą zawodowym 

- zajęcia z pośrednictwa pracy 

- indywidualne spotkania z psychologiem 

- szkolenia zawodowe 

- staże zawodowe

- dodatek relokacyjny dla 8 osób 

 

Rekrutacja uczestników trwa do 07.2020, z możliwością przedłużenia. 

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, pocztową oraz osobistą w Biurze Projektu.

W celu uzyskania dokładnych informacji na temat projektu oraz rekrutacji zapraszamy do kontaktu:

Adrianna Juszczuk: 536 820 618,   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Biuro Projektu:

Mikołaja Reja 19/5, 81-441 Gdynia; pon-pt 8-16

 

 Dokumenty projektowe do pobrania:

1. Regulamin udziału w projekcie 

2. Formularz rekrutacyjny

3. Oświadczenie uczestnika

4. Deklaracja udziału

5. Karta rekrutacyjna

6. Wniosek i regulamin zwrotu kosztów dojazdu

 

 

Copyright © Biuro Projektów Europejskich, wykonanie: strony www